Verkoop Kleding
Image default
Mode en Kleding

wat is loopbaanbegeleiding

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt individuele begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, passies, capaciteiten , motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de correcte job te vinden? Wat is mijn passie? Hoe benut ik mijn kwaliteiten optimaal. Een antwoord op deze vraag ontvangt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en dames.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Werknemers

Ontslagen of in opzegtermijn?

Carrière

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

U wilt bevordering maken of over een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Hoe kunt u zichzelf overtreffen in uw job, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u begeert meer uit uw loopbaan halen. Maar hoe doet u dit?

Taak test

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, capitulatie, kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de passende functie voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de bruikbare kant op met uw carrière? Mits u vragen heeft omtrent uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Cheque besteld; hoe nu verder?

Als u geen recht op heeft, dan ontvangt u een mail of brief met de reden waarom uw petitie is geweigerd. Wilt u extra informatie? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor kosteloos startgesprek.

Heeft u er wel recht op? Dan bekomt u van de firma Edenred een acceptgirokaart voor € 40,- via uw mail of post.

Stap 3. Bezorg de loopbaancheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Stap 1. VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat mits mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld vanzelf teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de jobcheque.

 Wat als ik mijn arbeid cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de jobcheque onaangebroken laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het ogenblik dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw jobcheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijdsbestek van verbrekingsvergoeding.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te helpen bij veranderingen in uw leven. Heeft u moeite met bewerkingen in uw arbeid of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw job- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van advies. Dat raadgeving escorteert u bij het vinden van een oplossing op uw vraag. Kortom, met de focus loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: betaalbaar met loopbaancheques, een traject bezorgt antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele omgeving, de overzichtelijke opbouw en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en prive begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

Heeft u na het jobcoachingtraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw begeleider voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u bijeen met uw instructeur welke stappen u voorts kunt nemen.

 

Terugkom-ogenblik waarbij u gezamenlijk een Afzonderlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijd. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Reflecteren genomen acties, aanpassingen, verbeterpunten.

Loopbaanbegeleiding is een persoonlijk procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De fasen van het proces:

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Ontmoeting met uw carrière begeleider
Uitleg methode
Verwachtingen en beweegredenen bepraten
Doorspreken van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten bouwen

Einddoelstellingen evalueren
Hervormingen doorvoeren

Afrondingsfase – Hebben we de doel behaald?

Persoonlijk gesprek met uw loopbaan trainer
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobcoachingtraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het standaard tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Jobcheques

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

Woont u niet in Vlaanderen?
Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding.

Met de jobcheques bekomt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobcoachingtraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens ontvangt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw taak- en privésituatie. De loopbaancheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

 

Lees meer over dit artikel : website