Verkoop Kleding
Image default
Energie

Btw teruggaaf voor de installatie van zonnepanelen

Nederland is een van de koplopers in het streven om over te schakelen op energieproductie uit hernieuwbare bronnen. Een van de stappen in deze richting is de btw teruggaaf zonnepaneel voor particulieren bij aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op het dak van uw woning.

Allereerst, wat zijn de voordelen van zonnepanelen?

Het eerste en prettigste voordeel is dat je zelf energie opwekt en het overschot teruglevert aan het algemene net en zo bespaar je op stroom. Ten tweede levert u een onschatbare bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verzekeren van een duurzame toekomst voor toekomstige generaties. Ten derde – Het hebben van zonnepanelen verbetert het toegewezen energie-efficiëntie label van uw eigendom, wat de marktwaarde van uw huis verhoogt. Bij het kopen en plaatsen van zonnepanelen en het verkopen van elektriciteit aan het openbare net kan de Belastingdienst u voor de btw-aangifte beschouwen als ondernemer. Dankzij dit standpunt kunt u btw-teruggave krijgen voor de aankoop en installatie van zonnepanelen.

Wat moet u doen om uw geld terug te krijgen?

U dient zich als elektriciteitsleverancier aan te melden bij de belastingdienst. Dit gebeurt door het indienen van een speciaal formulier Opgaaf zonnepanelen. In dat geval moet u het binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aankoop en installatie plaatsvonden naar de keuring sturen. Dat wil zeggen, als u in november 2020 zonnepanelen heeft gekocht en geplaatst, moet u zich uiterlijk 1 juli 2021 aanmelden als elektriciteitsleverancier. Wat als u dit niet op tijd heeft gedaan? Wij raden u toch aan het formulier op te sturen: in dat geval wordt de bedenktijd van uw aanvraag verlengd tot 5 jaar en is er geen beroep mogelijk tegen de beslissing die de inspecteur neemt over btw-teruggave op uw zonnepanelen

Hoe werkt de btw-aangifte voor zonnepanelen?

Als u heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en recht wilt hebben op de 21% btw-teruggave op zonnepanelen moet u zich registreren als ondernemer. Dit doet u door een verklaring ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ te sturen naar de Belastingdienst. Hiermee ontvangt u uw btw-nummer dat u nodig heeft om de btw-aangifte in te dienen. In hetzelfde formulier kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan de Kleineondernemersregeling (KOR). De meeste particulieren kiezen hiervoor omdat je in dit geval maar één keer btw-aangifte doet waarbij je de betaalde btw op je zonnepanelen terug vraagt, de zogenaamde btw teruggaaf zonnepaneel.. U kunt er ook voor kiezen om niet mee te doen aan de KOR. Houd er rekening mee dat u elk kwartaal een btw-aangifte moet indienen en betalen.